top of page

Cennik

Po przeprowadzeniu badania lub w przypadku konieczności szerszej terapii zawsze przedstawiamy kosztorys. Cena jest indywidualna ponieważ pacjent otrzymuje wsparcie finansowe z kasy ubezpieczeniowej. Co roku pacjent otrzymuje wkład finansowy składający się z ogólnej rekompensaty za opiekę dentystyczną (ATB) oraz pokrycia wysokich kosztów. ATB jest wypłacany 1 lipca każdego roku i można go oszczędzać przez dwa lata. Wysokie koszty ubezpieczenia pomagają pacjentom, którzy potrzebują rozległej opieki dentystycznej, która jest refundowana przez fundusz ubezpieczeniowy. 

101Badanie podstawowe, wykonywane przez dentystę (935,00 SEK) p101 935,00 SEK

103Badanie uzupełniające lub pilne wykonywane przez lekarza dentystę (405,00 SEK / 535,00 SEK) p103 500,00 SEK

107Kompleksowe badanie wykonywane przez dentystę (1155,00 SEK / 1790,00 SEK) p107 1670,00 SEK

108Badanie łącznie z badaniem przez dentystę (1885,00 SEK / 2875,00 SEK) p108 2665,00 SEK

111Badanie podstawowe, wykonywane przez higienistkę stomatologiczną (730,00 SEK) p111 0,00 SEK 112 Badanie podstawowe wraz z pełnym badaniem periodontologicznym, wykonywane przez higienistkę stomatologiczną (955,00 SEK) p112 0,00 SEK

113Badanie doraźne lub inne, wykonywane przez higienistkę stomatologiczną (400,00 SEK) p113 SEK 0,00

114Pełne badanie periodontologiczne lub dogłębne badanie próchnicy wykonane przez higienistkę stomatologiczną (585,00 SEK) p114 0,00 SEK

115Specjalistyczna opieka stomatologiczna (1 060,00 SEK) 115 SEK 980,00 116 Specjalistyczna opieka stomatologiczna, kompleksowa (2 065,00 SEK) 116 SEK 1 900,00

121Badanie RTG, jedno zdjęcie lub kilka zdjęć pozycji zęba (60,00 SEK / 105,00 SEK) p121 100,00 SEK

123Badanie rentgenowskie pełne (885,00 SEK / 1385,00 SEK) p123 1300,00 SEK

124Panoramiczne zdjęcie rentgenowskie (575,00 SEK / 940,00 SEK) p124 875,00 SEK

125Badanie rentgenowskie zewnątrzustne (560,00 SEK / 1090,00 SEK) p125 1015,00 SEK

126Badanie rentgenowskie, kompleksowe (1080,00 SEK / 1840,00 SEK) p126 1720,00 SEK

127Badanie rentgenowskie, stan częściowy (210,00 SEK / 375,00 SEK) p127,00 SEK 355,00

128Badanie rentgenowskie, poważny stan częściowy (365,00 SEK / 570,00 SEK) p128 535,00 SEK

131Badanie tomograficzne, jeden kwadrant lub pozycja zęba 3–3 (1080,00 SEK / 1395,00 SEK) p131 1310,00 SEK

132Badanie tomograficzne, dwa kwadranty lub zatoki (1390,00 SEK / 1895,00 SEK) p132 1770,00 SEK

133Badanie tomograficzne trzech kwadrantów lub stawów szczękowych (1705,00 SEK / 2600,00 SEK) p133 2415,00 SEK

134Badanie tomograficzne 4 kwadranty (2020,00 SEK / 3065,00 SEK) p134 2845,00 k

141Analogowe modele badawcze do planowania leczenia (640,00 SEK) p141 800,00 SEK

142Cyfrowe modele studyjne do planowania leczenia (460,00 SEK) 142,00 SEK 600,00

161Pomiar wydzielania śliny (695,00 SEK) p161 800,00 SEK

162Koszty laboratoryjne badań mikrobiologicznych (415,00 SEK) 162,00 SEK 400,00

163Biopsja (1145,00 SEK / 1425,00 SEK) p163 1340,00 SEK

164Koszty laboratoryjne diagnostyki patoanatomicznej (PAD) (700,00 SEK) 164,00 SEK 675,00

201Informacje lub instrukcje w przypadku ryzyka chorób lub problemów związanych ze zdrowiem jamy ustnej (475,00 SEK) p201 500,00 SEK

204Szyna profilaktyczna, za szynę (885,00 SEK) p204 900,00 SEK

205Fluoryzacja, krótszy czas zabiegu (195,00 SEK) p205,00 SEK 250,00

206Fluoryzacja (390,00 SEK) p206 400,00 SEK

207Mechaniczne usunięcie kamienia naddziąsłowego (310,00 SEK) p207 310,00 SEK

208Mechaniczne usuwanie kamienia naddziąsłowego kompleksowe (590,00 SEK) p208 800,00 SEK

209Mechaniczne usuwanie kamienia nazębnego naddziąsłowego szczególnie czasochłonne (915,00 SEK) p209 990,00 SEK

213Kwalifikowana rozmowa doradcza dotycząca zapobiegania chorobom lub bólowi, 60 minut lub więcej (1200,00 SEK) p213 SEK 0,00

214Kwalifikowana rozmowa doradcza dotycząca zapobiegania chorobom lub bólowi (555,00 SEK) p214 0,00 SEK

301Leczenie choroby lub bólu, mniej rozległe (445,00 SEK / 570,00 SEK) p301 700,00 SEK

302Leczenie choroby lub bólu (830,00 SEK / 1085,00 SEK) p302 1015,00 SEK

303Leczenie choroby lub bólu, kompleksowe (1230,00 SEK / 1615,00 SEK) p303 1550,00 SEK

304Leczenie choroby lub bólu, szczególnie czasochłonne (1840,00 SEK / 2410,00 SEK) p304 2255,00 SEK

311Informacje lub instrukcje dotyczące chorób lub problemów związanych ze zdrowiem jamy ustnej (475,00 SEK) p311 470,00 SEK

312Dalsze informacje lub instrukcje dotyczące chorób lub problemów związanych ze zdrowiem jamy ustnej (190,00 SEK) 312 SEK 190,00

313Kwalifikowana rozmowa konsultacyjna w przypadku choroby lub bólu, 60 minut lub więcej (1200,00 SEK / 2485,00 SEK) p313 2295,00 SEK

314Kwalifikowana konsultacja w przypadku choroby lub bólu (555,00 SEK / 1145,00 SEK) p314 1060,00 SEK

321Nieoperacyjne leczenie choroby próchnicowej (480,00 SEK) p321 480,00 SEK

322Wykop schodkowy (1225,00 SEK) 322 SEK 1500,00

341Leczenie chorób przyzębia lub periimplantitis, mniej rozległe (590,00 SEK / 810,00 SEK) p341 755,00 SEK

342Leczenie chorób przyzębia lub periimplantitis, kompleksowe (1150,00 SEK / 2070,00 SEK) p342 1300,00 SEK

343Leczenie chorób przyzębia lub periimplantitis, szczególnie czasochłonne (1735,00 SEK / 4595,00 SEK) p343 4290,00 SEK

362Uspokajanie gazem pożądania, jednorazowo (900,00 SEK) p362 865,00 SEK

401Ekstrakcja jednego zęba (1160,00 SEK / 1520,00 SEK) p401 1350,00 SEK

402Ekstrakcja zęba, gdy wymagane jest rozdzielenie lub odsłonięcie, jeden ząb (1655,00 SEK / 2160,00 SEK) p402 1900,00 SEK

403Ekstrakcja zęba prosta (460,00 SEK / 600,00 SEK) p403 700,00 SEK

404Chirurgiczne usunięcie jednego lub więcej zębów lub innych tkanek w tym samym kwadrancie (3415,00 SEK / 4370,00 SEK) p404 4100,00 SEK

405Kompleksowa chirurgia zębowo-pęcherzykowa (4555,00 SEK / 5830,00 SEK) p405 5470,00 SEK

406Ekstrakcja zęba, ząb zbędny (1160,00 SEK / 1520,00 SEK) p406 1420,00 SEK 407 Inna chirurgia lub chirurgia plastyczna (2250,00 SEK / 2820,00 SEK) p407 2650,00 SEK

408Odsłonięcie przedprotetyczne z płatem, rozległe (4550,00 SEK / 5890,00 SEK) p408 5520,00 SEK

409Chirurgiczne usunięcie zęba w innym kwadrancie w związku z zabiegami chirurgicznymi przyzębia, środek dodatkowy (1670,00 SEK / 2180,00 SEK) p409 2040,00 SEK

410Ekstrakcja zęba, dodatkowa w przypadku kilku ekstrakcji zębów tego samego dnia lub w związku z operacją płata, dodatkowa czynność (905,00 SEK / 1225,00 SEK) p410 1100,00 SEK

420Implant, za sztukę, dodatkowa miara (3 060,00 SEK) 420 SEK 4 100,00 Tytan, implant

421Operacja implantów kotwionych w kości szczęki, jeden implant (3 430,00 SEK / 4 325,00 SEK) p421 10 000,00 SEK

422Chirurgiczne odsłonięcie implantu techniką dwuetapową (1645,00 SEK / 2025,00 SEK) p422 2600,00 SEK

423Operacja implantów kotwionych w kości szczęki, dwa lub trzy implanty (4995,00 SEK / 6310,00 SEK) p423 11000,00 SEK

424Chirurgiczne odsłonięcie dwóch lub trzech implantów w technice dwuetapowej (1845,00 SEK / 2290,00 SEK) p424 3500,00 SEK

425Operacja implantów kotwionych w kości szczęki, cztery lub więcej implantów (6 910,00 SEK / 8 510,00 SEK) p425 13 800,00 SEK426Chirurgiczne odsłonięcie czterech lub więcej implantów w technice dwuetapowej (2465,00 SEK / 3105,00 SEK) p426 3800,00 SEK

427Augmentacja kości autologiczną kością w jednym kwadrancie (4350,00 SEK / 5505,00 SEK) p427 5170,00 SEK

428Augmentacja kości materiałem zastępczym kości w jednym kwadrancie (5250,00 SEK / 6275,00 SEK) p428 SEK 5925,00 Syntetyczny materiał zastępczy kości

429Chirurgiczne usunięcie implantów (4290,00 SEK / 5435,00 SEK) p429 5105,00 SEK

430Augmentacja kości autologiczną kością w jednym kwadrancie w połączeniu z augmentacją kości w innym kwadrancie lub zabiegiem wszczepienia implantu w tym samym kwadrancie, za kwadrant, zabieg dodatkowy (1655,00 SEK / 2165,00 SEK) p430 4500,00 SEK

431Augmentacja kości materiałem zastępczym kości w związku z augmentacją kości lub operacją implantacji w innym kwadrancie, za kwadrant, dodatkowa czynność (2760,00 SEK / 3270,00 SEK) p431 SEK 3290,00 Syntetyczny materiał zastępczy kości

432Augmentacja kości materiałem zastępczym kości w związku z instalacją implantu, za kwadrant, zabieg dodatkowy (2.055,00 SEK / 2.440,00 SEK) p432 SEK 2.805,00 Syntetyczny materiał zastępczy kości

433Podniesienie dna zatoki bez kości autologicznej lub kości zastępczej w związku z wszczepieniem implantu, za kwadrant, zabieg dodatkowy (1135,00 SEK / 1520,00 SEK) 433 SEK 2000,00

436Usunięcie implantu (800,00 SEK / 1040,00 SEK) p436 1100,00 SEK

446Leczenie rekonstrukcyjne membraną (GTR) lub białkiem macierzy szkliwa, zabieg dodatkowy (1975,00 SEK / 2165,00 SEK) p446 SEK 2060,00 Materiał regeneracyjny

447Leczenie rekonstrukcyjne materiałem kościozastępczym, dodatkowe działanie (1335,00 SEK / 1460,00 SEK) p447 SEK 1390,00 Materiał regeneracyjny

448Bezpłatny przeszczep tkanki łącznej do operacji laparoskopowej, dodatkowa czynność (815,00 SEK / 1070,00 SEK) p448 1500,00 SEK

451Chirurgia przyzębia w kwadrancie lub w obrębie zębów 3–3 (3555,00 SEK / 4825,00 SEK) p451 4525,00 SEK

452Chirurgia przyzębia w kilku kwadrantach lub rozległa chirurgia przyzębia w jednym kwadrancie lub w obrębie zębów 3–3 (4915,00 SEK / 6630,00 SEK) p452 6210,00 SEK

453Leczenie chirurgiczne periimplantitis i ewentualnie zębów z zapaleniem przyzębia w kwadrancie lub w obrębie zębów 3–3 (3745,00 SEK / 5075,00 SEK) 453 SEK 4760,00

454Leczenie chirurgiczne periimplantitis i ewentualnie zębów z zapaleniem przyzębia w kilku kwadrantach lub rozległe leczenie chirurgiczne w jednym kwadrancie lub w obrębie zębów 3–3 (4915,00 SEK / 6630,00 SEK) 454 SEK 6210,00

480Kontakt z personelem medycznym w celu zapewnienia krzepnięcia, dodatkowy środek (355,00 SEK) p480 340,00 SEK

501Oczyszczenie i wypełnienie korzenia, kanał korzeniowy (3710,00 SEK / 4655,00 SEK) p501 SEK 3800,00 Gutaperka i uszczelniacz

502Oczyszczenie i wypełnienie korzeni, dwa kanały korzeniowe (4475,00 SEK / 5635,00 SEK) p502 SEK 4500,00 Gutaperka i uszczelniacz

503Oczyszczenie i wypełnienie korzeni, trzy kanały korzeniowe (5615,00 SEK / 7095,00 SEK) p503 SEK 5700,00 Gutaperka i uszczelniacz

504Oczyszczanie i wypełnianie korzeni, cztery lub więcej kanałów korzeniowych (6120,00 SEK / 7725,00 SEK) p504 SEK 6200,00 Gutaperka i uszczelniacz

520Ostre leczenie endodontyczne, inny lekarz (990,00 SEK / 1270,00 SEK) p520 1190,00 SEK

521Ostra trepanacja i wycięcie jam (875,00 SEK / 1130,00 SEK) p521 1055,00 SEK

522Skomplikowana lokalizacja kanałów (880,00 SEK / 1135,00 SEK) p522 1060,00 SEK

523Usunięcie kołka (1280,00 SEK / 1665,00 SEK) p523 1555,00 SEK

541Leczenie chirurgiczne wierzchołka (4000,00 SEK / 5150,00 SEK) p541 4820,00 SEK

542Leczenie chirurgiczne wierzchołka, dodatkowy ząb w czasie operacji, dodatkowy zabieg (1125,00 SEK / 1445,00 SEK) p542 1350,00 SEK

601Szyna zgryzowa z twardego akrylu w górnej szczęce, wykonana na podstawie wskazań dotyczących fizjologii zgryzu, za sztukę (3825,00 SEK / 5305,00 SEK) 601 SEK 5000,00

602Szyna zgryzowa z twardego akrylanu w dolnej szczęce, wykonana na podstawie wskazań fizjologii zgryzu, za szynę (3825,00 SEK / 5305,00 SEK) 602,00 SEK

603Szyna zamienna, za szynę (6 085,00 SEK / 7 420,00 SEK) p603 6 990,00 SEK

604Miękka plastikowa szyna, wykonana w laboratorium, na podstawie wskazań fizjologicznych zgryzu, za szynę (2295,00 SEK / 2805,00 SEK) 604 SEK 2640,00

606Aktywacja silnika (585,00 SEK / 715,00 SEK) p606 665,00 SEK

607Szlifowanie zgryzu w celu stabilizacji zgryzu (820,00 SEK / 1075,00 SEK) p607 1005,00 SEK

701Wypełnienie powierzchni zęba przedniego lub kła (665,00 SEK) p701 1000,00 SEK Komposi

e6a914_3109c501ab684e0fb3c96c77f6569afb_mv2.webp
e6a914_98bddf24858047649dc0a2fac1b056da_mv2.webp
start-samarbetspart-stf.png

2023 © Lillhagens tandklinik AB

bottom of page